כללי

מיזם מענקים WE19

המיזם הוקם על ידי הבית לסולידריות חברתית והוא נועד לתמוך בעסקים מתחילים בחברה הישראלית שהוקמו מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020. המיזם יעניק

סיוע ליצואנים מתחילים

נפתחה במשרד הכלכלה תוכנית של"ב לסיוע ליצואנים מתחילים. במסגרת התוכנית ניתן לקבל השתתפות בהוצאות השיווק לחו"ל של החברה, בכפוף לתנאים. במקצה הראשון